Záväzná prihláška
Detský tábor Čarokraj 2023

  Údaje o dieťati

  Kontakt na rodiča / zákonného zástupcu/

  Turnus

  1. TURNUS 9. 7. - 15. 7. 2023 - 7 dní / 6 nocí2. TURNUS 9. 7. - 22. 7. 2023 - 14 dní / 13 nocí3. TURNUS 16. 7. - 22. 7. 2023 - 7 dní / 6 nocí4. TURNUS 30. 7. - 5. 8. 2023 - 7 dní / 6 nocí

  Spôsob úhrady:
  Príspevok na: BÚ SK06 8330 0000 0029 0171 4245
  Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa
  Poznámka: meno dieťaťa

  1.Pre akceptáciu online prihlášky je potrebné počkať na emailovú akceptáciu prihlášky.
  2.Po potvrdení prihlášky je potrebné uhradiť zálohu vo výške 100 € alebo plnú sumu príspevku za tábor a to do 10 dní na účet obstarávateľa pobytového tábora. Potvrdenie o úhrade prosím poslať na email: ozfreetimesk@gmail.com
  3. Pri platbe do 15. 3. first moment zľava 10 € z ceny pobytu, tieto si klient odpočíta z príspevku za tábor
  Osobné údaje budú použité len na administratívne účely organizátora.