Záväzná prihláška
Detský tábor Čarokraj 2022

  Údaje o dieťati

  Kontakt na rodiča / zákonného zástupcu/

  Turnus

  1. TURNUS 10. 7. - 16. 7. 2022 - 7 dní / 6 nocí2. TURNUS 10. 7. - 23. 7. 2022 - 14 dní / 13 nocí3. TURNUS 17. 7. - 23. 7. 2022 - 7 dní / 6 nocí4. TURNUS 7. 8. - 13. 8. 2022 - 7 dní / 6 nocí5. TURNUS 7. 8. - 20. 8. 2022 - 14 dní / 13 nocí6. TURNUS 14. 8. - 20. 8. 2022 - 7 dní / 6 nocí

  Spôsob úhrady: na BÚ SK06 8330 0000 0029 0171 4245
  Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa a do poznámky meno dieťaťa

  Pre akceptáciu online prihlášky je potrebné zaplatiť príspevok v plnej výške za tábor na účet Obstarávateľa a následné písomné schválenie prihlášky a potvrdenie prijatej platby zo strany Obstarávateľa.

  Príspevok poukazu na jedno dieťa je 250 € / 480€, pri platbe do 15.3.2022 zľava 10 €, ktoré je potrebné si odrátať pri úhrade na účet obstarávateľa. Osobné údaje budú použité len na administratívne účely organizátora.