art dielo na objednávku anjel s perím

Záväzná prihláška na kurz

Záväzná prihláška na kurz

Turnus

26. 4. 201927. 4. 201917. 5. 201914. 6. 2019

Spôsob úhrady: na BÚ SK83 0200 0000 0036 7991 9657
Variabilný symbol: telefónne číslo a do poznámky meno a priezvisko

Cena kurzu na osobu je 40 €, pre akceptovanie prihlášky je potrebná úhrada tri dni pred termínom kurzu. Osobné údaje budú použité len na administratívne účely organizátora.