art dielo na objednávku anjel s perím

Záväzná prihláška na kurz

  Záväzná prihláška na kurz

  Turnus

  25. 03. 202322. 04 202320. 05. 202317. 06. 202316. 09. 202321. 10. 202325. 11. 202316. 12. 2023

  Spôsob úhrady: na BÚ SK06 8330 0000 0029 0171 4245
  Variabilný symbol: telefónne číslo a do poznámky meno a priezvisko

  Príspevok na kurz závisí od zvoleného variantu kurzu a to Kurz socha začiatočník -60€, Kurz socha pokročilý - 70 €, Kurz obraz začiatočník -60 €, Kurz obraz pokročilý - 70 €, Kurz socha v obraze- 90 € ( Pri výbere kurzov je potrebné dodržať hierarchiu obtiažnosti, bez začiatočníckeho kurzu nie je možné sa prihlásiť na kurz pre pokročilých),Pre akceptovanie prihlášky je potrebná úhrada tri dni pred termínom kurzu. Osobné údaje budú použité len na administratívne účely organizátora.