art dielo na objednávku anjel s perím

Záväzná prihláška na kurz

  Záväzná prihláška na kurz

  Turnus

  26. 06. 202027. 06. 202019. 09. 202024. 10. 202021. 11. 202012. 12. 2020

  Spôsob úhrady: na BÚ SK06 8330 0000 0029 0171 4245
  Variabilný symbol: telefónne číslo a do poznámky meno a priezvisko

  Cena kurzu na osobu je 45 €, pre akceptovanie prihlášky je potrebná úhrada tri dni pred termínom kurzu. Osobné údaje budú použité len na administratívne účely organizátora.