2 % Z DANÍ

Niekedy malé skutky robia veľké zázraky. ĎAKUJEME

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov niektorej z neziskových organizácií. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech detí a dospelých.
 

Tento rok môžete byť súčasťou  občianskeho združenia OZ FREE TIME SK a pomáhať meniť naše životy k lepšiemu. 2 % zo svojich daní môžete darovať na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, ubezpečujeme Vás, že Váš príspevok poputuje na dobrú vec.

Poslaním združenia je rozvoj, podpora, spolupráca s ľuďmi v oblasti kreativity, kultúrneho dedičstva cez voľnočasové, vzdelávacie a relaxačné aktivity. Spájame deti a dospelých, ktorí:

chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas,

majú záujem navštevovať rôzne kurzy, workshopy, tábory, krúžky,

chcú si vymieňať skúsenosti a nadväzovať nové priateľstvá,

chcú si rozvíjať cestou fantázie svoje schopnosti a zručnosti,

chcú využívať vlastný potenciál a relaxovať,

chcú jednoducho vyskúšať tvoriť.

 

OZ FREE TIME SK

Na plnenie poslania realizujeme: denné a pobytové tábory pre deti, kurzy a krúžky pre deti a dospelých, ktorí  si chcú posilniť sebavedomie, stimulovať hmatovú citlivosť, relaxovať a rehabilitovať artterapiou, rozvíjať tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie,  uvoľniť napätie, stres a upevniť duševné zdravie. 

Spolupracujeme s orgánmi štátnej a verejnej správy pri organizovaní výstav, tvorivých dielní, verejnoprospešných prác a spoločenských podujatí. Spolupracujeme s neziskovými organizáciami aj verejným sektorom.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % dane!

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zvoľte si, či chcete zobraziť popis krokov pre zamestnancov alebo pre fyzické a právnické osoby.

Zamestnanci

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v predošlom roku, máte možnosť venovať 3 % z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Popis krokov:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte tlačivo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane -  2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo nám dajte vedieť a dohodneme sa na doručení dokumentov, ktoré doručíme na daňový úrad my.

Fyzické osoby a právnické osoby

Postup a dôležité termíny pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

    1. do 31. marca - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. Je potrebné vypísať v daňovom priznaní Oddiel VIII. tlačiva DPFO A, Oddiel XII tlačiva DPFO B a Časť VI. tlačiva DPPO  a doplniť údaje o prijímateľovi (naše OZ FREE TIME SK) Údaje o prijímateľovi: OZ FREE TIME SK, Brezová 2004/12, 95301 Zlaté Moravce IČO: 50330004

 

  1. do 30. apríla  – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

DETSKÝ TÁBOR ČAROKRAJ

Zistite viac o nás

deti na kurze OZ Free Time

Archív našich aktivít

šťastné deti z tábora OZ Free Time

Viac o občianskom združení

KONTAKTUJTE NÁS

Chceli by ste sa dozvedieť o našich aktivitách viac? Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.