ARCHÍV ČINNOSTÍ

Archív činností  OZ FREE TIME SK od vzniku až po súčasnosť

 • 07/2016

  V období 07/2016 realizácia detského kreatívno-dobrodružného pobytového tábora - „Fantázia nemá hranice“ Veľká Fatra  - Malinô Brdo - Majeková chata, účasť 40 detí. Naše OZ podporilo 5 detí zo sociálne slabších rodín. Deti si počas tábora vyskúšali intuitívnu kresbu, prácu s drôtom a korálikmi,  maľovanie na textil a recyklovali sme sklenené fľaše, ktoré sme premenili na svietniky. Projekt sa stretol so záujmom a preto ho OZ inovuje v roku 2017.

 • 09/2016

  Vytvorenie vzdelávacej činnosti pre deti v Zlatých Moravciach, otvorenie krúžkov „Fantázia bez hraníc“ zameraný na rozvoj tvorivosti a využitia recyklačného materiálu prostredníctvom tradičných aj  nových výtvarných techník, krúžok „English is funny“ – výučba anglického jazyka pre deti formou hry - alternatívna metóda a kurz Fotografovania.

 • 12/2016

  Vianočná burza“ – prezentácia ručných remeselných výrobkov a handmade prác malých tvorcov zo Zlatých Moraviec a okolia spojená s predajom, výber z tvorby detí z kreatívnej dielne, dospelých členov OZ FREE TIME SK a tiež členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Účel - zachovanie kultúrnych hodnôt a tradícií v regióne. Realizácia projektu bude každoročná, založili sme novú tradíciu prezentácie ručných prác, handmade umelcov a amatérskych umelcov.

 • 04/2017

  Veľkonočné tvorivé dielne“  na zachovávanie kultúrnych tradícií v spolupráci s obcou Hronské Kosihy. Deti si vyrobili rôzne veľkonočné dekorácie s použitím rôznych materiálov, vyzdobili vajíčka rôznymi technikami a nahliadli do tvorby: zdobenie medovníkov, pletenie korbáčov, maľovanie kraslíc. Počas akcie mohli ochutnať tradičné domáce recepty starých mám a mohli vidieť tradične vyzdobený veľkonočný stôl.

 • 05/2017

  Handmade v Zlatých Moravciach a okolí“  stretnutie šikovných ľudí, ktorí sa venujú ručným prácam, remeselnej a tvorivej činnosti. Chceme ich podporovať, motivovať a poskytnúť priestor na prezentáciu svojej tvorby prostredníctvom výstav, remeselných trhov a internetovej stránky. Cieľom je vytvoriť komunitu ľudí, ktorí sa venujú Handmade tvorbe.

 • 05/2017

  "Kreatívny kurz  pre dospelých" – socha technikou Paverpol“ -  s certifikovaným lektorom, kde si mohli účastníci vytvoriť vlastné dielo, ale hlavne zrelaxovať a načerpať novú energiu.

 • 06/2017

  "Deň detí" animačná spoluúčasť v obci Hronské Kosihy. Športovo – zábavné podujatie pre deti a ich rodičov s bohatým programom. Pre deti boli pripravené aktivity ako: športové súťaže, detské hry, hádanky, pesničky, hľadanie pokladu Čiernej Perly a večerné kino s opekačkou.

 • 07/2017

  "Bez práce nie sú koláče" denný tábor pre deti vo veku od 6 - 15 rokov, zamerané na rozvoj vlastného potenciálu cestou fantázie, práca s pedigom, paverpolom, intuitívnou  kresbou. Deti si počas týždňa vytvorili pletený košík, vlastný obraz, namaľovali tričko, učili sa tvoriť z prírodných  a recyklačných materiálov. Oprášili sme spoločenské hry, vyskúšali detské hry v prírode, spoznali nových priateľov a získali nové vedomosti a zručnosti.

 • 07/08/2017

  "Fantázia nemá hranice" detský letný kreatívno-dobrodružný tábor v Štiavnických vrchoch zameraný na rozvoj kreativity, fantázie a remesiel. Tábora sa zúčastnilo 90 detí z toho 8 detí zo sociálne slabších rodín, ktoré podporilo naše OZ FREE TIME SK.

 • 09/2017

  Vzdelávacia činnosť pre deti v Zlatých Moravciach, otvorenie krúžku „Fantázia bez hraníc“ zameraný na rozvoj tvorivosti a využitia recyklačného materiálu prostredníctvom tradičných  aj nových výtvarných techník a krúžok „English is funny“ – výučba anglického jazyka formou hry -alternatívna metóda.

 • 09/2017

  Handmade v Zlatých Moravciach a okolí“  stretnutie šikovných ľudí, ktorí sa venujú ručným prácam, remeselnej a tvorivej činnosti. Chceme ich podporovať, motivovať a poskytnúť priestor na prezentáciu svojej tvorby prostredníctvom výstav, remeselných trhov a internetovej stránky. Cieľom je vytvoriť komunitu ľudí, ktorí sa venujú Handmade tvorbe.

 • 10/2017

  Realizácia projektu „Revitalizácia zelene“ úprava priestoru pred budovou Denného centra na Mojmírovej 6, Zlaté Moravce. S finančnou podporou mesta a podporou dobrovoľníkov sme vytvorili kreatívnu zónu plnú pestrofarebných kvetov.

 • 10/2017

  Kreatívny kurz  „Vytvor si vlastnú sochu" kurz sochy s certifikovaným lektorom nová výtvarná technika Paverpol, cieľom  bolo uvoľniť stres a napätie každodenného života, získať nové zručnosti a vytvoriť originálne dielo.

 • 11/2017

  Kreatívny kurz  „Vytvor si vlastnú sochu" kurz sochy s certifikovaným lektorom nová výtvarná technika Paverpol, cieľom bolo efektívne využiť čas pre relax, umenie, nájsť v sebe skryté dary a načerpať novú energiu.

 • 12/2017

  Vianočné tvorivé dielne“  pre zachovávanie kultúrnych tradícií v spolupráci s obcou Hronské Kosihy. Kultúrno-spoločenské podujatie pre nadšencov vianočných tradícií a dekorácií. Malí aj dospelí si mohli oddýchnuť pri tvorivej činnosti a odniesť si domov originálnu výzdobu – ikebany, stužkové stromčeky, vianočné čižmičky, ozdobené perníky a veľa iných ručne vyrobených výrobkov. Spojené s Mikulášom.

 • 12/2017

  Kreatívna dielňa pre základné školy „ Vyrábame darčeky pre spolužiakov“ účastníci si pod vedením lektorov vyrobili darček, ktorým potešili svojho spolužiaka na Vianoce. Počas dielní mohli deti ochutnať vianočné pečivo, detský punč a tí šikovnejší si stihli zahrať spoločenské hry.

 • 12/2017

  Vianočná burza“  druhý ročník, prezentácia ručných remeselných výrobkov a handmade prác malých tvorcov zo Zlatých Moraviec a okolia spojená s predajom, výber z tvorby detí a dospelých členov OZ FREE TIME SK a tiež členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Účelom bolo zachovanie kultúrnych hodnôt a tradícií v regióne.

 • 02/2018

  Kreatívny kurz „ Vytvor si vlastný obraz"  s certifikovaným lektorom Paverpolu.

 • 03/2018

  Kreatívny kurz „ Vytvor si vlastný obraz"  s certifikovaným lektorom Paverpolu.

 • 03/2018

  Kurz pletenia košíkov“ - veľkonočné tvorivé dielne  pre zachovávanie kultúrnych tradícií v spolupráci s obcou Hronské Kosihy. Kultúrno-spoločenské podujatie pre obyvateľov obce, kde sa deti aj dospelí počas akcie venovali tvorivým aktivitám a tí odvážnejší si uplietli košík z Pedigu.

 • 04/2018

  Kreatívny kurz „ Vytvor si vlastnú sochu“ s certifikovaným lektorom Paverpolu, so zameraním na uvoľnenie stresu a napätia z bežného života.

 • 06/2018

  Kreatívny kurz „ Vytvor si vlastnú sochu“ s certifikovaným lektorom Paverpolu, so zameraním na uvoľnenie stresu a napätia z bežného života.

 • 07/2018

  "Fantázia nemá hranice" detský letný kreatívno-dobrodružný tábor v Štiavnických vrchoch zameraný na rozvoj kreativity, fantázie a remesiel. Tábora sa zúčastnilo  60 detí z toho 4 deti zo sociálne slabších rodín, ktoré podporilo naše OZ FREE TIME SK.

 • 08/2018

  "Fantázia nemá hranice" detský letný kreatívno-dobrodružný tábor v Štiavnických vrchoch zameraný na rozvoj kreativity, fantázie a remesiel. Tábora sa zúčastnilo 60 detí z toho 4 deti zo sociálne slabších rodín, ktoré podporilo naše OZ FREE TIME SK.

 • 10/2018

  Kreatívny kurz  „Vytvor si vlastnú sochu" kurz sochy s certifikovaným lektorom nová výtvarná technika Paverpol, cieľom  bolo uvoľniť stres a napätie každodenného života, získať nové zručnosti a vytvoriť originálne dielo.

 • 11/2018

  Kreatívny kurz  „Vytvor si vlastný obraz" kurz  s certifikovaným lektorom nová výtvarná technika Paverpol, cieľom bolo efektívne využiť čas pre relax, umenie, nájsť v sebe skryté dary a načerpať novú energiu.

 • 12/2018

  Vianočná burza“  tretí ročník,  prezentácia ručných remeselných výrobkov a handmade prác šikovných žien zo Zlatých Moraviec a okolia spojená s predajom, výber z tvorby detí a dospelých členov OZ FREE TIME SK a tiež členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Účelom bolo zachovanie kultúrnych hodnôt a tradícií v regióne.

 • 12/2018

  Kreatívny kurz „Vytvor si vlastný diár“ s certifikovaným lektorom Paverpolu, so zameraním na uvoľnenie stresu a napätia z bežného života.

 • 02/2019

  Zobuď svoju fantáziu -   kreatívny kurz „Vytvor si vlastnú sochu"  s certifikovaným lektorom Paverpolu.

 • 03/2019

  Kreatívny kurz  „Vytvor si vlastnú sochu" kurz sochy s certifikovaným lektorom nová výtvarná technika Paverpol, cieľom bolo efektívne využiť čas pre relax, umenie, nájsť v sebe skryté dary a načerpať novú energiu.

 • 04/2019

  Kreatívny kurz „Vytvor si vlastný denník“ s certifikovaným lektorom Paverpolu, so zameraním na uvoľnenie stresu a napätia z bežného života.

 • 05/2019

  Kreatívny kurz objav svoje dary „Vytvor si vlastnú sochu" kurz sochy s certifikovaným lektorom výtvarná technika Paverpol pre umelcov amatérov.

 • 06/2019

  Kreatívny kurz  „Vytvor si vlastnú sochu" kurz sochy s certifikovaným lektorom nová výtvarná technika Paverpol, cieľom bolo efektívne využiť čas pre relax, umenie, nájsť v sebe skryté dary a načerpať novú energiu.

 • 07-08/2019

  Detský tábor Čarokraj sme organizovali v magickej prírode Štiavnických vrchov pri rozprávkovom jazere Počúvadlo. Deťom sme ponúkli kreatívno - dobrodružný program,  priestor s pokojnou rodinou atmosférou, kamarátskymi a zodpovednými animátormi a lektormi. Tábora sa zúčastnilo 120 detí z celého Slovenska, Čiech, Nemecka, Anglicka a USA.

 • 09/2019

  Zážitkové vzdelávanie pre deti zo Zlatých Moraviec, otvorenie krúžku v našom Ateliéry FREE TIME zameraný na rozvoj tvorivosti, fantázie a využitia recyklačného materiálu prostredníctvom tradičných  aj nových výtvarných techník.

 • 10/2019

  Kreatívny kurz „Vytvor si vlastný diár“ s certifikovaným lektorom Paverpolu, so zameraním na uvoľnenie stresu a napätia z bežného života.

 • 11/2019

  Kreatívny kurz  „Vytvor si vlastnú sochu" kurz sochy s certifikovaným lektorom nová výtvarná technika Paverpol, cieľom bolo efektívne využiť čas pre relax, umenie, nájsť v sebe skryté dary a načerpať novú energiu.

 • 12/2019

  Vianočné tvorivé dielne“  pre zachovávanie kultúrnych tradícií. Kultúrno-spoločenské podujatie pre nadšencov vianočných tradícií a dekorácií. Malí aj dospelí si mohli oddýchnuť pri tvorivej činnosti a odniesť si domov originálnu výzdobu – ikebany, stužkové stromčeky, vianočné čižmičky, ozdobené perníky a veľa iných ručne vyrobených výrobkov.

  Vianočná burza“  štvrtý ročník,  prezentácia ručných remeselných výrobkov a handmade prác šikovných žien zo Zlatých Moraviec a okolia spojená s predajom, výber z tvorby detí a dospelých členov OZ FREE TIME SK a tiež členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Účelom bolo zachovanie kultúrnych hodnôt a tradícií v regióne.

 • 01/2020

  Kreatívny kurz  „Vytvor si vlastnú sochu" kurz sochy s certifikovaným lektorom nová výtvarná technika Paverpol, cieľom bolo efektívne využiť čas pre relax, umenie, nájsť v sebe skryté dary a načerpať novú energiu.

 • 02/2020

  Kreatívny kurz  „Vytvor si vlastnú sochu" kurz sochy s certifikovaným lektorom výtvarná technika Paverpol pre umelcov amatérov, cieľom bolo efektívne využiť čas pre relax, umenie, nájsť v sebe skryté dary a načerpať novú energiu.

 • 03-06/2020

  Pozastavili sme všetky aktivity vzhľadom na pandemické opatrenia v súvislosti s opatreniami COVID 19 na Slovensku.

 • 06/2020

  Kreatívny kurz  „Vytvor si vlastnú sochu alebo obraz" kurz  s certifikovaným lektorom výtvarná technika Paverpol, cieľom bolo efektívne využiť čas pre relax, umenie, nájsť v sebe skryté dary a načerpať novú energiu.

 • 07-08/2020

  Detský tábor Čarokraj sme organizovali v magickej prírode Štiavnických vrchov pri rozprávkovom jazere Počúvadlo. Deťom sme ponúkli kreatívno - dobrodružný program,  priestor s pokojnou rodinou atmosférou, kamarátskymi a zodpovednými animátormi a lektormi. Tábora sa zúčastnilo 120 detí z celého Slovenska, Čiech, Nemecka, Anglicka a USA.

 • 09/2020

  Zážitkové vzdelávanie pre deti zo Zlatých Moraviec, otvorenie krúžku v našom Ateliéry FREE TIME zameraný na rozvoj tvorivosti, fantázie a využitia recyklačného materiálu prostredníctvom tradičných  aj nových výtvarných techník.

 • 10-12/2020

  Pozastavili sme všetky aktivity vzhľadom na pandemické opatrenia v súvislosti s opatreniami COVID 19 na Slovensku.

 • 01-04/2021

  Pozastavili sme všetky aktivity vzhľadom na pandemické opatrenia v súvislosti s opatreniami COVID 19 na Slovensku.

skupina detí na letnom tábore OZ Free Time

Spoznajte náš realizačný tím

OZ FREE TIME SK

Darujte nám 2% z daní

DETSKÝ TÁBOR ČAROKRAJ

Viac o občianskom združení

KONTAKTUJTE NÁS

Chceli by ste sa dozvedieť o našich aktivitách viac? Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.