O NÁS

Vstúpte do sveta kreativity a fantázie

skupina detí na letnom tábore OZ Free Time

Spoznajte náš realizačný tím

2%

Darujte nám 2% z daní

deti na kurze OZ Free Time

Archív našich aktivít

Zmeňme spolu svet okolo seba, vnesme do svojho života detskú zvedavosť, hravosť a rozvíjajme spolu svoje dary „fantáziu a kreativitu“. Hravo to zvládneme všetci!  Tvorivá činnosť posilňuje sebavedomie, stimuluje hmatovú citlivosť, pôsobí relaxačne a rehabilitačne, rozvíja tvorivosť, estetické cítenie, uvoľňuje napätie, stres a upevňuje duševné zdravie. Vlastná tvorba je oslobodzujúca, uvoľňujúca až liečivá a pôsobí radosť

ČO ROBÍME?

OZ FREE TIME SK spája dospelých a deti všetkých vekových kategórií.

Chcete zmysluplne tráviť svoj voľný čas a užívať si jedinečnosť každého dňa?

Máte záujem rozvíjať sa vo voľnom čase cez kurzy, workschopy, tábory a krúžky?

Chcete rozvíjať svoju fantáziu, zručnosti a vlastný potenciál?

Chcete nadväzovať nové priateľstvá a vymieňať si svoje zručnosti a skúsenosti?

Potrebujete relax, uvoľnenie a energiu?

Chcete si vyskúšať tvoriť niečo pre radosť?

Chcete zachovávať naše kultúrne hodnoty, remeslá a umeleckú tvorbu?

Viete dať veciam druhú šancu a chrániť naše životné prostredie?

OZ  FREE TIME SK realizuje na plnenie svojho poslania: denné a pobytové tábory pre deti, krúžky pre deti a kurzy pre dospelých. Spolupracujeme s orgánmi verejnej správy pri organizovaní výstav, tvorivých dielní, verejnoprospešných prác a spoločenských podujatí.

SME TU PRE VÁS!

"Aj malé veci dokážu vyčariť veľký úsmev na tvári."

AkÝ MÁME CIEĽ?

Našim cieľom je vytiahnuť deti z elektronického smogu a virtuálneho sveta. Vytvárať im prostredie na zmysluplné trávenie voľného času, získanie nových priateľstiev a umožniť im komunikáciu „face to face“ na krúžkoch, v kreatívnych dielňach, v denných a pobytových táboroch. Deťom vytvárame počas leta priestor v kreatívno – dobrodružných pobytových táboroch na Slovensku, ktoré sú  určené malým aj veľkým teanagerom. Deti počas pobytu vyskúšajú štyri kreatívne kurzy pod vedením certifikovaných lektorov. Odnesú si domov krásne výrobky, spoznajú našu prírodu, históriu, zmerajú si sily v súťažiach a športových disciplínach. Tábory sa konajú v horskom prostredí, čím pomáhame deťom k získaniu imunity, učíme ich vzťahu k prírode a vytvárame prevenciu, aby sa deti nestali páchateľmi alebo obeťami. Cez školský rok môžu deti navštevovať voľnočasové krúžky, ktoré sú zamerané na rozvoj fantázie a zručností. Do škôl a škôlok prinášame zážitkové učenie. V našej kreatívnej dielni si môžu vyskúšať nové výtvarné techniky, ale aj remeslá našich predkov.

Dospelým ponúkame aktivity zamerané na rozvoj vlastného potenciálu, komunikácie a psychohygieny Prostredníctvom neformálnych stretnutí umožňujeme výmenu skúseností, zručností, vedomostí a nadväzovanie nových priateľstiev. Takéto neformálne stretávanie jednotlivcov pri tvorivej činnosti má pozitívny vplyv na duševné zdravie.

Podnecovaním detí a dospelých ku kreativite a zachovávaniu kultúrnych hodnôt prinášame zmenu postoja jednotlivcov k svojmu okoliu a zvyšovanie kvality ich života.