Záväzná prihláška – Detský letný tábor
„Fantázia nemá hranice“ 2020

Údaje o dieťati

Kontakt na rodiča / zákonného zástupcu/

Turnus

12. 7. – 18. 7. 2020 / 7 dní19. 7. – 25. 7. 2020 / 7 dní12. 7. – 25. 7. 2020 / 14 dní2. 8. – 8. 8. 2020 / 7 dní - VYPREDANÉ

Spôsob úhrady: na BÚ SK06 8330 0000 0029 0171 4245
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa a do poznámky meno dieťaťa

Pre akceptáciu online prihlášky je potrebné zaplatiť príspevok v plnej výške za tábor na účet Obstarávateľa a následné písomné schválenie prihlášky a potvrdenie prijatej platby zo strany Obstarávateľa.

Príspevok poukazu na jedno dieťa je 230 € / 420€, pri platbe do 15.2.2020 zľava 10 €, ktoré je potrebné si odrátať pri úhrade na účet obstarávateľa. Osobné údaje budú použité len na administratívne účely organizátora.