Záväzná prihláška – Detský letný tábor „Fantázia nemá hranice“ 2019

Údaje o dieťati

Kontakt na rodiča / zákonného zástupcu/

Turnus

14. 7. – 20. 7. 2019 VYPREDANÉ21. 7. – 27. 7. 20194. 8. – 10. 8. 2019 VYPREDANÉ11. 8. – 17. 8. 2019 VYPREDANÉ

Spôsob úhrady: na BÚ SK83 0200 0000 0036 7991 9657
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa a do poznámky meno dieťaťa

Pre akceptáciu online prihlášky je potrebné zaplatiť príspevok v plnej výške za tábor na účet Obstarávateľa a následné písomné schválenie prihlášky a potvrdenie prijatej platby zo strany Obstarávateľa.

Príspevok poukazu na jedno dieťa je 210 €, pri platbe do 28.2.2019 zľava 10 €, ktoré je potrebné si odrátať pri úhrade na účet obstarávateľa. Osobné údaje budú použité len na administratívne účely organizátora.