Záväzná prihláška
Detský tábor Čarokraj 2021

  Údaje o dieťati

  Kontakt na rodiča / zákonného zástupcu/

  Turnus

  11.7. - 17.7.2021 / 7 dní18.7. - 24.7.2021 / 7 dní11.7. - 24.7.2021 / 14 dní1.8. - 7.8.2021 / 7 dní

  Spôsob úhrady: na BÚ SK06 8330 0000 0029 0171 4245
  Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa a do poznámky meno dieťaťa

  Pre akceptáciu online prihlášky je potrebné zaplatiť príspevok v plnej výške za tábor na účet Obstarávateľa a následné písomné schválenie prihlášky a potvrdenie prijatej platby zo strany Obstarávateľa.

  Príspevok poukazu na jedno dieťa je 230 € / 420€, pri platbe do 15.2.2021 zľava 10 €, ktoré je potrebné si odrátať pri úhrade na účet obstarávateľa. Osobné údaje budú použité len na administratívne účely organizátora.